თქვენ აქ ხართ

სიახლეები

Visual of man and woman

ახალი სიცოცხლე იბადება

პუბლიკაციები

ქალის უნარი – დასაბამი მისცეს ახალ სიცოცხლეს, მის უნიკალურობას განაპირობებს. მამაკაცისა და ქალის სასქესო უჯრედების (სპერმატოზოიდისა და კვერცხუჯრედის) შერწყმას განაყოფიერება ეწოდება. სწორედ აქედან იწყება ახალი სიცოცხლე.

სრული მიმოხილვა

Global M&E Framework

ვაჟისადმი უპირატესობის მინიჭებისა და გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო

პუბლიკაციები

მონიტორინგისა და შეფასების წინამდებარე ჩარჩო მომზადდა „ვაჟისადმი უპირატესობის მინიჭებისა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისთვის“ პროგრამის გარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს მოსახლეობის ფონდი, და რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. წინამდებარე დოკუმენტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მსოფლოსათვის გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევისა და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოს შეთავაზება. წინამდებარე ჩარჩო, პირველ რიგში, განკუთვნილია საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე, გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევისა და ვაჟისადმი უპირატესობის მინიჭების პრევენციის პროგრამების მონიტორინგსა და შეფასებაზე პასუხისმგებელი პირებისათვის, რომლებშიც მოიაზრება სხვადასხვა დაინტერესებული პირები.

სრული მიმოხილვა

The flayer for Citizens of Ukraine arriving in Georgia

Information for the citizens of Ukraine arriving in Georgia

პუბლიკაციები

Informational flyer for the citizens of Ukraine arriving in Georgia. 

სრული მიმოხილვა

LGBT+ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების მიმოხილვა

პუბლიკაციები

LGBT+ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების მიმოხილვა

სრული მიმოხილვა

სპეციალური ანგარიში - საქართველოში არადომინანტი ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელი ქალებისა და გოგოების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის შეფასება

პუბლიკაციები

წინამდებარე კვლევა, საქართველოში მცხოვრები არადომინანტი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ქალებისა და გოგოების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების მდგომარეობის შესწავლის, საკვანძო საკითხების გამოკვეთის და სახელმწიფო უწყებებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების პირველი მცდელობაა.

სრული მიმოხილვა

ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა და პრაქტიკა სამუშაო ადგილზე - კომპედიუმი დამსაქმებელთათვის საქართველოში

პუბლიკაციები

წინამდებარე კომპედიუმში მოცემულია მტკიცებულებები და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები, რითაც შეუძლიათ იხელმძღვანელონ საქართველოს ხელისუფლებისა და საჯარო თუ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, სამუშაო ადგილზე ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის ხელშესაწყობად. აქვე გამახვილებულია ყურადღება წამყვან პოლიტიკურ ინიციატივებსა და მიდგომებზე, რომლებიც ემსახურება სამუშაო გარემოში ნორმატიული ცვლილებების შეტანას, ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკისა და პრაქტიკის დამკვიდრებას.

სრული მიმოხილვა

Covid-19 და ვაქცინაცია: წამახალისებელი და შემაფერხებელი ფაქტორები ახალგაზრდებს შორის

პუბლიკაციები

კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) ინიციატივით, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით და საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ანგარიში მოამზადა ქცევითი მეცნიერების ექსპერტმა, ქეთევან გომელაურმა.

კვლევაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა, არ ასახავდეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) შეხედულებებს. სამუშაო ჯგუფი მადლობას უხდის გაეროს მოსახლეობის ფონდს კვლევის ინსტრუმენტთა შემუშავებაში მონაწილეობისთვის, ასევე, საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტოსა და ქუთაისისა და მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებს კვლევაში მხარდაჭერისთვის.

სრული მიმოხილვა

გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები

პუბლიკაციები

კვლევა მომზადდა გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მიერ. ინიციატივის მხარდამჭერები არიან: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA) − გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით; ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დახმარებით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მიერ განხორციელებული პროგრამა „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“; ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI), დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის საგარეო, თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისის კარგი მმართველობის ფონდის ფინანსური ხელშეწყობით. კვლევის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭო და მასში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებას.

სრული მიმოხილვა

მარტოობა და სოციალური იზოლაცია აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მცხოვრებ ხანდაზმულ პირებში

პუბლიკაციები

კვლევა წარმოებული იქნა ერთობლივად, გაეროს მოსახლეობის ფონდისა (UNFPA) და ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის (UCL) მიერ. წინამდებარე ანგარიშში შესული მონაცემების ერთ-ერთი სერია ემყარება გამოკითხვას, რომელიც წარმოებული იქნა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ რეგიონის მასშტაბით გახორციელებული პროექტის „უკეთესი მონაცემები უკეთესი პოლიტიკისთვის“ (CISPop) ფარგლებში.

სრული მიმოხილვა

კაცების ჩართვა პრენატალურ მოვლაში

პუბლიკაციები

დოკუმენტი მომზადდა პროგრამის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისთვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად“ ფარგლებში, რომელიც ერთობლივად ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა

გვერდები