პუბლიკაციები

სიახლეები

სტიგმისგან თავისუფალი სამედიცინო დაწესებულებები - სახელმძღვანელო

სრული მიმოხილვა

აივ დადებითი პირების, სარისკო პოპულაციისა და სამედიცინო პერსონალის აღქმა და დამოკიდებულებები აივ ტესტირებაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ

სრული მიმოხილვა

ახალგაზრდებს შორის აივ ტესტირებაზე დაბალი მოთხოვნისა და მიმართვიანობის  მიზეზები

სრული მიმოხილვა

აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციების და აივ/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო, პრევენციულ და სოციალურ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში

სრული მიმოხილვა

სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ და გენდერულ საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებათა მიწოდების შესახებ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან ბრძოლისა და სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების უზრუნველყოფის მიზნით

სრული მიმოხილვა

ავტონომიის და თვითგამორკვევის უფლების მოთხოვნა

ანგარიშში ყურადღება მახვილდება სხეულის ავტონომიაზე; ეს კონცეფცია გულისხმობს საკუთარ სხეულთან დაკავშირებით არჩევანის გაკეთების ძალაუფლებას ძალადობის ან სხვების გადაწყვეტილებების თავს მოხვევის შიშის გარეშე.

სრული მიმოხილვა

ფაქტოგრაფია შექმნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და გოგონების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკანონმდებლო ანალიზზე და სახელმწიფო პროგრამების მიმოხილვაზე დაყრდნობით.

სრული მიმოხილვა

კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სამედიცინო სფეროში მომუშავე ქალებზე COVID-19-ის გავლენის შეფასება. კვლევა მოცემული ჯგუფისთვის გაწეული მხარდაჭერის დადგენასა და იმის გარკვევას ემსახურებოდა, პანდემიის დროს დაკმაყოფილდა თუ არა მათი საჭიროებები.

სრული მიმოხილვა

ანგარიშში თავმოყრილია 2020 წლის ოქტომბერში ჩატარებული კვლევის ძირითადი მიგნებები COVID-19 პანდემიის ზეგავლენის შესახებ საქართველოში მცხოვრებ ქალებსა და კაცებზე.  

წინამდებარე კვლევის შედეგები შედარებულია 2020 წლის მაისში ჩატარებული მსგავსი გამოკითხვის მიგნებებს.

კვლევა მომზადდა გაეროს სამი სააგენტოს - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), გაეროს მოსახლეობის ფონდისა (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) ინიციატივით, შვედეთისა და ნორვეგიის მთავრობების ხელშეწყობით „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ (CRRC) მიერ.

სრული მიმოხილვა

მოცემული კვლევის მიზანია, შეისწავლოს პანდემიის პირობებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობა და საჭიროებები ოთხ - ბოლნისის, დმანისის, თიანეთისა და კასპის - მუნიციპალიტეტში. 

სრული მიმოხილვა

გვერდები