თქვენ აქ ხართ

სიახლეები

ახალგაზრდობის ინდექსი

პუბლიკაციები

წინამდებარე კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNPFA) საქართველოს ოფისისა და გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის” ფარგლებში, რომელიც შვედეთის მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდებაპროექტი განხორციელდა ახალგაზრდობის სააგენტოსთან მჭიდრო პარტნიორობი ახალგაზრდობის ინდექსის მიზანიაშეაფასოსრამდენად უწყობს ხელს არსებული გარემო და სახელმწიფო პოლტიკა ახალგაზრდების განვითრებასწარმატებასა და კეთილდღეობას

 

სრული მიმოხილვა

COVID-19, ორსულობა და ვაქცინაცია - ბუკლეტი

პუბლიკაციები

ბუკლეტში თავმოყრილია ხშირად დასმული შეკითხვები ორსულობის დროს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ. 

სრული მიმოხილვა

სტიგმისგან თავისუფალი სამედიცინო დაწესებულებები - სახელმძღვანელო

პუბლიკაციები

სტიგმისგან თავისუფალი სამედიცინო დაწესებულებები - სახელმძღვანელო

სრული მიმოხილვა

აივ დადებითი პირების, სარისკო პოპულაციისა და სამედიცინო პერსონალის აღქმა და დამოკიდებულებები აივ ტესტირებაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ

პუბლიკაციები

აივ დადებითი პირების, სარისკო პოპულაციისა და სამედიცინო პერსონალის აღქმა და დამოკიდებულებები აივ ტესტირებაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ

სრული მიმოხილვა

ახალგაზრდებს შორის აივ ტესტირებაზე დაბალი მოთხოვნისა და მიმართვიანობის მიზეზები

პუბლიკაციები

ახალგაზრდებს შორის აივ ტესტირებაზე დაბალი მოთხოვნისა და მიმართვიანობის  მიზეზები

სრული მიმოხილვა

აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციების და აივ/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო, პრევენციულ და სოციალურ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში

პუბლიკაციები

აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციების და აივ/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო, პრევენციულ და სოციალურ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში

სრული მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და ახალგაზრდა პირები

პუბლიკაციები

სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ და გენდერულ საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებათა მიწოდების შესახებ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან ბრძოლისა და სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების უზრუნველყოფის მიზნით

სრული მიმოხილვა

ჩემი სხეული მე მეკუთვნის - ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2021 - შემოკლებული ვერსია

მსოფლიო მოსახლეობის ანგარიშის მდგომარეობა

ავტონომიის და თვითგამორკვევის უფლების მოთხოვნა

ანგარიშში ყურადღება მახვილდება სხეულის ავტონომიაზე; ეს კონცეფცია გულისხმობს საკუთარ სხეულთან დაკავშირებით არჩევანის გაკეთების ძალაუფლებას ძალადობის ან სხვების გადაწყვეტილებების თავს მოხვევის შიშის გარეშე.

სრული მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და გოგონების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკანონმდებლო ანალიზი, სახელმწიფო პროგრამების მიმოხილვა - ფაქტოგრაფია

ფაქტი ფურცელი

ფაქტოგრაფია შექმნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და გოგონების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკანონმდებლო ანალიზზე და სახელმწიფო პროგრამების მიმოხილვაზე დაყრდნობით.

სრული მიმოხილვა

COVID-19-ის გავლენის შეფასება სამედიცინო სფეროში მომუშავე ქალებზე საქართველოში

პუბლიკაციები

კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სამედიცინო სფეროში მომუშავე ქალებზე COVID-19-ის გავლენის შეფასება. კვლევა მოცემული ჯგუფისთვის გაწეული მხარდაჭერის დადგენასა და იმის გარკვევას ემსახურებოდა, პანდემიის დროს დაკმაყოფილდა თუ არა მათი საჭიროებები.

სრული მიმოხილვა

გვერდები