პუბლიკაციები

სიახლეები

მოცემული კვლევის მიზანია, შეისწავლოს პანდემიის პირობებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობა და საჭიროებები ოთხ - ბოლნისის, დმანისის, თიანეთისა და კასპის - მუნიციპალიტეტში. 

სრული მიმოხილვა

მოცემული დოკუმენტის მიზანია არსებული საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი და სახელმწიფო პროგრამების მიმოხილვა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციასთან (CRPD) მიმართებაში. დოკუმენტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობისა და პროგრამების ფუნდამენტურ რევიზიასა და ცვლილებებს რიგი რეკომენდაციებისა და ცვლილების შემოთავაზების გზით, რათა საკანონმდებლო ბაზა და პროგრამები შესაბამისობაში მოვიდეს შშმ პირთა უფლებების კონვენციასთან შშმ ქალებისა და გოგონების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ეფექტური დაცვის უზრუნველსაყოფად.

სრული მიმოხილვა

გასაფერადებელი წარმოადგენს წიგნის “ლუნა და ციცინათელების პლანეტა” ნაწილს, რომელიც მომზადდა პროგრამის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისთვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად“ ფარგლებში. პროგრამა ერთობლივად ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით. მისი შინაარსი წარმოადგენს
ორგანიზაციის “ვიზრუნოთ ერთად” პასუხისმგებლობას და შესაძლოა არ ასახავდეს ევროკავშირის ხედვას.

სრული მიმოხილვა

გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020 - შემოკლებული ვერსია

სრული მიმოხილვა

გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020

სრული მიმოხილვა

წინამდებარე ანგარიში ეფუძნება საერთაშორისო კვლევის „კაცები და გენდერული ურთიერთობები“ მეთოდოლოგიას და განხილულია რესპონდენტების მხრიდან აღქმისა და ქცევების ცვლილების დინამიკა 2013 წლის შემდეგ, როდესაც IMAGES-ს საქართველოში პირველად გამოქვეყნდა.

კვლევა მომზადებულია გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით ხორციელდება.

სრული მიმოხილვა

პროგრამას „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 6 სააგენტო (UNFPA, UNICEF, WHO, UNDP, UN Women, OHCHR) 2020 წლის დასაწყისიდან ახორციელებს მდგრადი განვითარების მიზნების ფონდის  მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა

რა უნდა იცოდნენ აივ-ით მცხოვრებმა ადამიანებმა აივ ინფექციის და COVID-19 -ის შესახებ

სრული მიმოხილვა

2018 წლის საქართველოს მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი.

სრული მიმოხილვა

წინმდებარე პუბლიკაციაში შესულია COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციები და რჩევები ხანდაზმულებისათვის. მასში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია COVID-19-ის რაობაზე და მისი გავრცელების გზებზე, რასაც მოსდევს ძირითადი რჩევები ხანდაზმულებისათვის, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი კორონავირუსის ამ ახალი შტამით ინფიცირების რისკის შესამცირებლად და, ასევე, სამედიცინო დახმარების ან მხარდაჭერის საჭიროების შემთხვევაში. 

სრული მიმოხილვა

გვერდები