თქვენ აქ ხართ

იცოდით, რომ საქართველოში ოჯახების ნაწილი ბიჭებს უფრო ანიჭებს უპირატესობას, ვიდრე გოგონებს, რაც დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის (SRB) გადახრას იწვევს? 2004 წლიდან საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა SRB-ის დისბალანსის შემცირების კუთხით. ეს დადებითი ტენდენცია განპირობებულია სხვადსხვა სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორის კომბინაციით, მათ შორის, სოციალური ნორმების ტრანსფორმაციითა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერებით.

მიყევით ლინკს და გაიგეთ, თუ რა იწვევს  აღნიშნულ ცვლილებებს და რა მექანიზმები უნდა არსებობდეს მიღწეული პროგრესის შესანარჩუნებლად.

მეტი ვიდეო

For Harmony Everyone Matters!

გვერდები