მომავალი თანასწორია!

  • Published on:
    08/05/2020
  • იცოდით, რომ საქართველოში ოჯახების ნაწილი ბიჭებს უფრო ანიჭებს უპირატესობას, ვიდრე გოგონებს, რაც დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის (SRB) გადახრას იწვევს? 2004 წლიდან საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა SRB-ის დისბალანსის შემცირების კუთხით. ეს დადებითი ტენდენცია განპირობებულია...

More Details