თქვენ აქ ხართ

მოსახლეობის დინამიკა საქართველოში

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი წარმოგიდგენთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შექმნილ ვიდეო ანიმაციას.