მოსახლეობის დაბერება და ხანდაზმულები საქართველოში

  • გამოქვეყნებულია:06/12/2017
  • საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურსა (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისს აქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე მოსახლეობის დაბერების თემაზე შექმნილი ვიდეო ანიმაცია.