თქვენ აქ ხართ

ახალგაზრდები საქართველოში

ახალგაზრდობის გაძლიერება დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის საწინდარია. 

ახალგაზრდებში ინვესტირება ქვეყნის მდგრადი განვითარების საწინდარს წარმოადგენს.