ოფიციალური განცხადება

19 აგვისტო მსოფლიო ჰუმანიტარული დღეა, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, ნატალია კანემის განცხადება

18 აგვისტო 2017

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებებიკრიზისის დროს დაცული უნდა იყოს

 

 

 

ყველა ქალს აქვს უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი ორსულობის შესახებ,იმშობიაროს უსაფრთხოდ და დაცული იქნას გენდერული ნიშნით ძალადობისგან. თუმცა ყოველდღიურად მილიონობით ქალი და გოგონარომელთა ცხოვრებაც მჭიდროდაა დაკავშირებული ომებთანკონფლიქტებთან ანბუნებრივ კატასტროფებთან, ვერ ახერხებს ამ უფლებებით სარგებლობას.

 

 

ჯანდაცვის სისტემ და კანონის უზენაესობა ხშირად უძლურია კონფლიქტის, არასტაბილურობისა და საყოველთაო საფრთხის წინაშეასეთ შემთხვევებში,ქალები არასასურველი ორსულობისშეზღუდული შესაძლებლობის წარმოქმნისა და სიკვდილიანობის მომატებული რისკის წინაშე დგანან ექიებისა და მეანების გარეშე მშობიარობით გამოწვეული საშიშროების გამოიზრდება ქალებისა და გოგონების გაუპატიურებისა დასექსუალური ექსპლუატაციის საფრთხეც

 

 

ჰუმანიტარულ რეაგირებისას არასდროს უნდაუგულებელვყოთ ქალებისა და გოგონებისგანსაკუთრებულ საჭიროებები და მათი მოწყვლადობგადარჩება თუ არა ქალი კრიზისულ პერიოდში, დამოკიდებულია იმაზე,მიუწვდება თუ არა მას ხელი კრიტიკულისქესობრივი და რეპროდუქციულჯანმრთელობის სერვისებზეროგორიცაასასწრაფო სამედიცინო დახმარება და 24/7 რეფერალური სისტემა საგანგებოსიტუაციებისათვის.

 

 

გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA)უზრუნველყოფს სიცოცხლის გადამრჩენელ სქესობრივ და რეპროდუქციულიჯანმრთელობის მომსახურებას მილიონობითქალისა და გოგონასთვის და მუშაობს, რათა მოხდეს გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენცია და მასზე რეაგირება.

 

მაგრამ გამოწვევები უზარმაზარია და გაეროსმოსახლეობის ფონდი (UNFPA) დამოუკიდებლადვერ დააკმაყოფილებს მუდმივად მზარდმოთხოვნილებას მომსახურებებზეაუცილებელია ერთობლივად მოქმედება, რათა უზრუნველვყოთრომ ყველა ქალს, მიუხედავად იმისალტოლვილი თუ საკუთარი ქვეყნის შიგნითიძულებით გადაადგილებულიშეეძლოსარასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება, უსაფრთხ მშობიარობა და ცხოვრება ძალადობის გარეშე.