თქვენ აქ ხართ

COVID-19-ის პანდემიამ განსაკუთრებული გავლენა ხანდაზმულებზე, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფზე, მოახდინა. კვლევის მიზანია, ერთი მხრივ, ხანდაზმულთა დაინფიცირების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში გატარებული ღონისძიებებისა და რეგულაციების შეფასება; ხოლო, მეორე მხრივ, იმ სოციალური გავლენების შესწავლა, რაც ახალმა კორონავირუსმა, ზოგადად, საქართველოში მაცხოვრებელ ხანდაზმულებზე და, მათ შორის,ხანგრძლივი ზრუნვის დაწესებულებებში მყოფ ხანდაზმულებზე მოახდინა.