ჯანმრთელობა უფლებები და კეთილდღეობა

გვერდების რაოდენობა: 192

გამოქვეყნების თარიღი: 2018

ავტორი: UNFPA / IPPF

აივ ინფექციის, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პროგრამების პრაქტიკული სახელმძღვანელო ახალგაზრდების მაღალი რისკის ჯგუფებში აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში.