ჯანმრთელობა უფლებები და კეთილდღეობა

No. of pages: 192

Publication date: 2018

Author: UNFPA / IPPF

აივ ინფექციის, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პროგრამების პრაქტიკული სახელმძღვანელო ახალგაზრდების მაღალი რისკის ჯგუფებში აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში.