გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა საქართველოში

გვერდების რაოდენობა: 100

გამოქვეყნების თარიღი: 2015

ავტორი: UNFPA

კვლევა განხორციელდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.