თქვენ აქ ხართ

გაეროს მოსახლეობის დივიზიის პროგნოზით, საქართველოში მოსალოდნელია ხანდაზმული მოსახლეობის (65 წლის და ზემოთ ასაკის) რაოდენობის ზრდა. 
2015 წელი _ 14 %
2035 წელი _ 20.6 %

იგივე პროგნოზით, 2035 წლისთვის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა გაიზრდება
ქალების _ 80,8 წლამდე
მამაკაცების _ 74,2 წლამდე

ვიდეო მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით.