თქვენ აქ ხართ

კამპანია "კაცები ზრუნავენ"

გლობალური კამპანიის "კაცები ზრუნავენ" მიზანია წაახალისოს კაცების, როგორც მზრუნველი მამების და მეუღლეების ჩართულობა ოჯახების ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის, რათა მამაკაცებმა მეტად დაუჭირონ მხარი ქალთა თანასწორობას და თანაბრად გაინაწილონ საოჯახო საქმე. “კაცები ზრუნავენ” საქართველოში მცხოვრებ ყველა იმ მამაკაცს იწვევს, ვისთვისაც გენდერული თანასწორობა, მზრუნველობა, ჯანსაღი გარემოს შექმნა და პასუხისმგებლობის განაწილება მნიშვნელოვან ღირებულებას წარმოადგენს.პროექტი ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის, გაეროს ერთობლივი პროგრამის "გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში" ფარგლებში, რომელიც შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება.