თქვენ აქ ხართ

მოცემული კვლევის მიზანია, შეისწავლოს პანდემიის პირობებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობა და საჭიროებები ოთხ - ბოლნისის, დმანისის, თიანეთისა და კასპის - მუნიციპალიტეტში.