აივ ინფექცია და COVID-19

გვერდების რაოდენობა: 8

გამოქვეყნების თარიღი: მაისი 2020

ავტორი: UNFPA/UNAIDS/NCDC

რა უნდა იცოდნენ აივ-ით მცხოვრებმა ადამიანებმა აივ ინფექციის და COVID-19 -ის შესახებ