2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა საქართველოში

გვერდების რაოდენობა: 13

გამოქვეყნების თარიღი: 2019

ავტორი: UNFPA / Forset

საქართველოს 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემები რეგიონების მიხედვით