თქვენ აქ ხართ

ჩემი სხეული მე მეკუთვნის - ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2021 - შემოკლებული ვერსია

ავტონომიის და თვითგამორკვევის უფლების მოთხოვნა

ანგარიშში ყურადღება მახვილდება სხეულის ავტონომიაზე; ეს კონცეფცია გულისხმობს საკუთარ სხეულთან დაკავშირებით არჩევანის გაკეთების ძალაუფლებას ძალადობის ან სხვების გადაწყვეტილებების თავს მოხვევის შიშის გარეშე.