ჩემი სხეული მე მეკუთვნის - ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2021 - შემოკლებული ვერსია

გვერდების რაოდენობა: 4

გამოქვეყნების თარიღი: აპრილი 2021

ავტორი: UNFPA

ავტონომიის და თვითგამორკვევის უფლების მოთხოვნა

ანგარიშში ყურადღება მახვილდება სხეულის ავტონომიაზე; ეს კონცეფცია გულისხმობს საკუთარ სხეულთან დაკავშირებით არჩევანის გაკეთების ძალაუფლებას ძალადობის ან სხვების გადაწყვეტილებების თავს მოხვევის შიშის გარეშე.