შიდსი

გვერდების რაოდენობა: 2

გამოქვეყნების თარიღი: 2016

ავტორი: UNFPA

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.