შეკითხვები და პასუხები COVID-19-ის, ორსულობის, მშობიარობის და ძუძუთი კვების შესახებ

გვერდების რაოდენობა: 7

გამოქვეყნების თარიღი: აპრილი 2020

ავტორი: UNFPA

პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის მიერ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მასალებზე დაყრდნობით.