თქვენ აქ ხართ

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და ახალგაზრდა პირები

სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ და გენდერულ საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებათა მიწოდების შესახებ გენდერული ნიშნით ძალადობასთან ბრძოლისა და სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების უზრუნველყოფის მიზნით