ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა

გვერდების რაოდენობა: 393

გამოქვეყნების თარიღი: 2 ოქტომბერი 2010

ავტორი: UNFPA

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოს 2010 წლის ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის შედეგები. აღნიშნული კვლევა ეროვნული მასშტაბის რიგით მესამე წარმომადგენლობითი კვლევაა, რომლის მიზანია ქვეყანაში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რეპროდუქციული, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სერვისების უტილიზაციის შესახებ ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მოპოვება.