ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში

გვერდების რაოდენობა: 151

გამოქვეყნების თარიღი: 12 თებერვალი 2016

ავტორი: UNFPA

კვლევა საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ნორვეგიის მთავრობის მიერ ერთობლივად დაფინანსებული პროექტის – „დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში“ ფარგლებში 2009 წელს. 
კვლევა ჩატარდა შემდეგ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით: „ეისითი კვლევა“ და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.