უფასო კონტრაცეპციის ხარჯები

გვერდების რაოდენობა: 3

გამოქვეყნების თარიღი: 25 ოქტომბერი 2017

ავტორი: UNFPA

წინამდებარე პოლიტიკის მიმოხილვაში შეფასებულია 2017-2019 წლებში საქართველოში კონტრაცეფციის საშუალებების უფასო მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯები.