სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა საქართველოში

გვერდების რაოდენობა: 120

გამოქვეყნების თარიღი: მაისი 2020

ავტორი: UNFPA

2018 წლის საქართველოს მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი.