თქვენ აქ ხართ

სტიგმისგან თავისუფალი სამედიცინო დაწესებულებები - სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელოს მთავარ მიზანს წარმოადგენს აივ ინფიცირებული პირებისა და სარისკო პოპულაციებისათვის სტიგმისგან თავისუფალი სამედიცინო სერვისების  მიწოდების ხელშეწყობა.  ასევე, ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლების, მენეჯერების და სამედიცინო პერსონალის  პროფესიული უნარ-ჩვევების გაძლიერება აივ/შიდსთან ასოცირებული სტიგმის შემცირების მიზნით.