საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფცია

გვერდების რაოდენობა: 6

გამოქვეყნების თარიღი: 3 ივნისი 2016

ავტორი: საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ.