საქართველოს დემოგრაფიული წელიწდეული

გვერდების რაოდენობა: 332

გამოქვეყნების თარიღი: 8 ოქტომბერი 2014

ავტორი: UNFPA

წელიწდეული მომზადდა და გამოიცა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ინიციატივით. 
წელიწდეული შეიცავს მონაცემებს საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობისა და ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობის შესახებ. მოყვანილია მონაცემები შობადობის, მოკვდაობის, ქორწინების, გარე მიგრაციისა და სხვათა შესახებ.