ოჯახის დაგეგმვის პოლიტიკისა და სერვისების გაძლიერება - უსაფრთხო და ეფექტური გზა აბორტის სიხშირის შესამცირებლად საქართველოში

გვერდების რაოდენობა: 10

გამოქვეყნების თარიღი: 10 ოქტომბერი 2014

ავტორი: UNFPA

პოლიტიკის მიმოხილვა მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ადგილობრივ ექსპრტებთან თანამშრომლობით
გაეროს მოსახლეობის ფონდი არ იღებს პასუხისმგებლობას შესაძლო უზუსტობებზე.