ორსულობა და დედობა მოზარდებში

გვერდების რაოდენობა: 32

გამოქვეყნების თარიღი: 2016

ავტორი: UNFPA

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.