კომპლექსური აივ/სგგი პროგრამების იმპლემენტაცია სექს-მუშაკებისთვის

გვერდების რაოდენობა: 278

გამოქვეყნების თარიღი: 2018

ავტორი: UNFPA / WHO / UNAIDS / NSWP / WB / UNDP

მოცემული ინსტრუმენტი წარმოადგენს მსოფლიოს მასშტაბით სექს-მუშაკების, სერვისების პროვაიდერების,  მკვლევარების, სამთავრობო მოხელეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების (NGO), აგრეთვე გაერთიანებული ერების სააგენტოების და შეერთებული შტატების განვითარების პარტნიორების კოლაბორაციის პროდუქტს. იგი შედგენილია 2012 წლის რეკომენდაციების შესაბამისად. იგი აგრეთვე ითვალისწინებს გლობალურ კონსულტაციებს სექს-მუშაკებთან, რომლებიც აწარმოა NSWP ქსელმა 2012 წლის რეკომენდაციების შემუშავების პროცესში.