კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში

გვერდების რაოდენობა: 47

გამოქვეყნების თარიღი: 2014

ავტორი: UNFPA

Publisher: UNFPA

კვლევა განხორციელდა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.