დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის ტენდენციები საქართველოში - ფაქტოგრაფია

გვერდების რაოდენობა: 13

გამოქვეყნების თარიღი: 23 ოქტომბერი 2018

ავტორი: UNFPA

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი წარმოგიდგენთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის თემაზე შექმნილ ფაქტოგრაფიას.