გლობალური პროგრამა გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციისა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისათვის

გვერდების რაოდენობა: 4

გამოქვეყნების თარიღი: 2019

ავტორი: UNFPA

გლობალური პროგრამის მიმოხილვა