გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა საქართველოში კონტექსტი, მტკიცებულებები, შედეგები და შესაძლო გადაწყვეტილებები

გვერდების რაოდენობა: 6

გამოქვეყნების თარიღი: 2014

ავტორი: Christophe Z. Guilmoto / UNFPA

წარმოდგენილი ანგარიში მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის რიგ ქვეყნებში დაბადებისას სქესთა შორის შესაძლო დისბალანსთან დაკავშირებით არსებული მზარდი შეშფოთების შედეგად, რომელიც გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2011 წლის სააგენტოთა შორის განცხადებას (OCHR-ი და სხვები, 2011 წ.) და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) მიერ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში სქესის პრენატალური შერჩევის შესახებ, იმავე წელს მომზადებულ ანგარიშს მოჰყვა.