ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020 - შემოკლებული ვერსია

გვერდების რაოდენობა: 8

გამოქვეყნების თარიღი: 30 ივნისი 2020

ავტორი: UNFPA

გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020 - შემოკლებული ვერსია