ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020

გვერდების რაოდენობა: 164

გამოქვეყნების თარიღი: ივნისი 2020

ავტორი: UNFPA

გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020