ანგარიში მსოფლიოს მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2017

გვერდების რაოდენობა: 140

გამოქვეყნების თარიღი: 17 ოქტომბერი 2017

ავტორი: UNFPA

დაყოფილი მსოფლიო: რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები უთანასწორობის ხანაში