აივ და სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ინფექციები

გვერდების რაოდენობა: 28

გამოქვეყნების თარიღი: 2016

ავტორი: UNFPA

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.