ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება საქართველოში

გვერდების რაოდენობა: 43

გამოქვეყნების თარიღი: აპრილი 2020

ავტორი: UNFPA / Joanna Pares Hoare

წინამდებარე დოკუმენტი ინფორმაციას გვაძლევს ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ საქართველოში და გვთავაზობს რეკომენდაციებს ამ საზიანო პრაქტიკის პრევენციასა და აღმოფხვრასთან დაკავშირებით.