ადვოკატირების, მედიასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის სტრატეგიული ჩარჩო და გზამკვლევი საქართველოში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის აღმოსაფხვრელად

გვერდების რაოდენობა: 45

გამოქვეყნების თარიღი: 2019

ავტორი: UNFPA / ISET

საინფორმაციო სახელმძღვანელო სხვადასხვა (განსაკუთრებით კომუნიკაციის) სფეროს სპეციალისტებისათვის, საქართველოში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევისა და ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭების პრაქტიკის აღმოფხვრის საკომუნიკაციო და ადვოკატირების კამპანიის წარმატებით დასაგეგმად და განსახორციელებლად.