მტკიცებულებებიდან პოლიტიკასა და ქმედებამდე: ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების/კვეთის საზიანო პრაქტიკები
  • ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების / კვეთის საზიანო პრაქტიკების შესახებ ჩატარებული თვისებრივი კვლევის შედეგები, 2017
  • ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების / კვეთის საზიანო პრაქტიკების შესახებ ჩატარებული თვისებრივი კვლევის შედეგები, 2017
  • ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების / კვეთის საზიანო პრაქტიკების შესახებ ჩატარებული თვისებრივი კვლევის შედეგები, 2017
  • ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების / კვეთის საზიანო პრაქტიკების შესახებ ჩატარებული თვისებრივი კვლევის შედეგები, 2017
  • ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების / კვეთის საზიანო პრაქტიკების შესახებ ჩატარებული თვისებრივი კვლევის შედეგები, 2017
  • ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების / კვეთის საზიანო პრაქტიკების შესახებ ჩატარებული თვისებრივი კვლევის შედეგები, 2017