პუბლიკაციები

სიახლეები

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ თანადაფინანსებული პროექტის “ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა – ინიციატივა სამხრეთ კავკასიაში” ფარგლებში.

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ევროკავშირის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის თვალსაზრისს, მის შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან მხოლოდ ავტორები.

სრული მიმოხილვა

სახელმძღვანელოში გასაგები ენით, პრაქტიკული ილუსტრაციების დახმარებით აღწერილია, რას ნიშნავს უსაფრთხო დედობა და როგორ მოვემზადოთ მისთვის.

სრული მიმოხილვა

Pages