პუბლიკაციები

სიახლეები

სახელმძღვანელოში გასაგები ენით, პრაქტიკული ილუსტრაციების დახმარებით აღწერილია, რას ნიშნავს უსაფრთხო დედობა და როგორ მოვემზადოთ მისთვის.

სრული მიმოხილვა

Pages