პუბლიკაციები

სიახლეები

ლექსიკონი მომზადდა და გამოიცა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ინიციატივით.
ლექსიკონის სტატიები განმარტავენ თანამედროვე დემოგრაფიული მეცნიერების ცნებების შინაარსს.

 

სრული მიმოხილვა

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა 2012 წელს, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ინიციატივით და დახმარებით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობით.

სრული მიმოხილვა
კრებული მომზადებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის პარტნიორული პროგრამის ფარგლებში.
გაეროს მოსახლეობის ფონდი პასუხს არ აგებს შესაძლო უზუსტობებზე.
სრული მიმოხილვა

კრებული მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისისა და თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებული “ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის” პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის მიერ.

სრული მიმოხილვა
ჩაერთე სკრინინგის პროგრამაში ავთვისებიანი სიმსივნის თავიდან ასაცილებლად!
სრული მიმოხილვა
წინამდებარე კრებული მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის „დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში” ფარგლებში. 
სრული მიმოხილვა
წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოს 2010 წლის ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის შედეგები. აღნიშნული კვლევა ეროვნული მასშტაბის რიგით მესამე წარმომადგენლობითი კვლევაა, რომლის მიზანია ქვეყანაში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რეპროდუქციული, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სერვისების უტილიზაციის შესახებ ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მოპოვება.
სრული მიმოხილვა
პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ თანადაფინანსებული პროექტის “ახალგაზრდების ეპროდუქციული ჯანმრთელობა – ინიციატივა სამხრეთ კავკასიაში” ფარგლებში.

 

სრული მიმოხილვა
კვლევა მომზადდა ევროკავშირის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ თანადაფინანსებული პროექტის “ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა – ინიციატივა სამხრეთ კავკასიაში” ფარგლებში.
 
კვლევაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ევროკავშირის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის თვალსაზრისს, მის შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან მხოლოდ ავტორები.

 

სრული მიმოხილვა

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ თანადაფინანსებული პროექტის “ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა – ინიციატივა სამხრეთ კავკასიაში” ფარგლებში.

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ევროკავშირის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის თვალსაზრისს, მის შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან მხოლოდ ავტორები.

სრული მიმოხილვა

Pages