პუბლიკაციები

სიახლეები

კვლევა განხორციელდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა
გოგონასთვის ადრეული ქორწინება შესაძლოა განათლების შეწყვეტის წინაპირობა გახდეს, რაც დააბრკოლებს მის პროფესიულ თუ კარიერულ განვითარებას და წაართმევს მას უმთავრესი ცხოვრებისეული არჩევანის გაკეთების უფლებას.
ბაბატუნდე ოსოტიმეჰინი, გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.
 
კვლევაში წარმოდგენილი თვალსაზრისები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის, ან მასთან ასოცირებული ორგანიზაციების თვალსაზრისს.
სრული მიმოხილვა
პოლიტიკის მიმოხილვა მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ადგილობრივ ექსპრტებთან თანამშრომლობით
გაეროს მოსახლეობის ფონდი არ იღებს პასუხისმგებლობას შესაძლო უზუსტობებზე.
სრული მიმოხილვა
წელიწდეული მომზადდა და გამოიცა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ინიციატივით. 
წელიწდეული შეიცავს მონაცემებს საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობისა და ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობის შესახებ. მოყვანილია მონაცემები შობადობის, მოკვდაობის, ქორწინების, გარე მიგრაციისა და სხვათა შესახებ.

 

სრული მიმოხილვა

კვლევა განხორციელდა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა
პუბლიკაცია მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია “ჯანსაღი ცხოვრების” მიერ და გამოიცა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.
პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი აზრი ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ ასახავდეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) შეხედულებებს.
სრული მიმოხილვა

როგორ ყალიბდება პატარა გოგონა მოწიფულ ქალად? როგორ მიმდინარეობს ფეხმძიმობა და როგორ შეიძლება ავიცილოთ თავიდან მისი გართულებები? როგორ ვითარდება თქვენი მომავალი პატარა მუცლად ყოფნის სხვადასხვა ეტაპზე და როგორ შევხვდეთ მის ამქვეყნად მოვლინებას? როგორ დავიცვათ თავი არასასურველი ორსულობისგან? რატომ არის წყვილი უშვილო და რა გამოსავალი არსებობს? რა ხდება, როცა ქალის ცხოვრება- ში შემოდგომა დგება და როგორ ვებრძოლოთ მენოპაუზის არასასიამოვნო მოვლენებს?.. როგორ შევინარჩუნოთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და სილამაზე?...

სრული მიმოხილვა
პუბლიკაცია მომზადდა და გამოიცა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.
პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი აზრი ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ ასახავდეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) შეხედულებებს.
სრული მიმოხილვა
პუბლიკაცია მომზადდა ამერიკის კიბოს ასოციაციის პუბლიკაციებზე დაყრდნობით, რათა ეს ინფორმაცია ფართოდ გახდეს ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე, რაც მეტად მნიშვნელოვანია პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის, ისევე, როგორც სამედიცინო სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისათვის.
სრული მიმოხილვა

Pages