შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და გოგონების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკანონმდებლო ანალიზი, სახელმწიფო პროგრამების მიმოხილვა და რეკომენდაციები

გვერდების რაოდენობა: 75

გამოქვეყნების თარიღი: 2020

ავტორი: ლიკა ჯალაღანია, ნინო მირზიკაშვილი / UNFPA Georgia

მოცემული დოკუმენტის მიზანია არსებული საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი და სახელმწიფო პროგრამების მიმოხილვა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციასთან (CRPD) მიმართებაში. დოკუმენტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობისა და პროგრამების ფუნდამენტურ რევიზიასა და ცვლილებებს რიგი რეკომენდაციებისა და ცვლილების შემოთავაზების გზით, რათა საკანონმდებლო ბაზა და პროგრამები შესაბამისობაში მოვიდეს შშმ პირთა უფლებების კონვენციასთან შშმ ქალებისა და გოგონების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ეფექტური დაცვის უზრუნველსაყოფად.